Sunday, September 14, 2014

Returning home/Regresso a casa


Being back home feels nice. I think it always does after you’ve been away for a long time, at least for a while…

You get to see all your friends again, see how much or how little things have changed. You get to let yourself be comforted with feeling that getting settled back in your world is still surprisingly easy, despite all the time you’ve been away.

It’s interesting to see how different things are from the first time you left. The excitement of having you back is still the same, but people didn’t seem to panic so much with your absence this time. It’s not like they care less, but it’s almost like they’re starting to learn that you can’t be held for too long in the same place. 

The transition is also smother for yourself you think. Now that it’s your second time returning home, now that you already know what to expect, now that being torn between wanting to be in 2 (or more) places at the same time doesn’t take you by surprise anymore, now that you came to peace with the fact that you’ll probably never be able to have all the people you care about in the same country, not even in the same continent for all that matters!

It’s a brilliant opportunity to go abroad, to have a chance to reinvent yourself (even if you often come to the conclusion that somehow you always end up with the same roles), to be challenged, to be appreciated, to live. Returning home doesn’t have to be the end of it though. How you disseminate your experience, how you share your stories with your friends and family, how you inspire people to find out more about other cultures, that’s all still part of it, and that’s why it’s still very exciting to return home everytime, at least for a while…

Everything has a cost, so you do miss some things – the people, the places, the routines, even the language that used to drive you mad – but you never really leave them behind, they just become one more thing you carry around every day, wherever you go.

It’s a though lesson, it’s not always easy, but you learn to cope with the distance. You move on with the hope that one day your paths will meet again and with a promise that if you can’t have them all with you at all times, you make the best of every moment you get together.Regresso a casa

Voltar a casa sabe bem. Acho que sabe sempre bem quando estás fora uma temporada longa, pelo menos por uns tempos…

Vês os teus amigos novamente, vês como as coisas mudaram tanto ou tão pouco. Sentes o conforto que vem quando percebes que a reintegração no teu mundo ainda é fácil, apesar de todo o tempo que estiveste longe.

É interessante ver como as coisas são diferentes desde a primeira vez que partiste. O entusiasmo de te ter de volta é o mesmo, mas as pessoas já não parecem entrar tão em pânico com a tua ausência como antes. Não é que se importem menos, é quase como se começassem a perceber que não te podem prender por muito tempo no mesmo sítio.

Para ti a transição também é mais fácil, apercebeste. Agora que é a segunda vez que retornas a casa, agora que já sabes o que esperar, agora que o facto de te sentires dividida entre querer estar em 2 (ou mais) sítios ao mesmo tempo já não te surpreende, agora que aceitaste que provavelmente nunca vais conseguir ter todos aqueles de quem gostas no mesmo país, nem sequer no mesmo continente!

Ir para fora é uma oportunidade brilhante, poderes reinventar-te (mesmo se depressa te apercebas que acabas sempre com os mesmos papeis), de te desafiares, de seres apreciada, de viver. Regressar a casa não tem de ser o fim de tudo isso. Como tu divulgas a tua experiência, como partilhas as histórias com amigos e família, como inspiras os outros a descobrirem novas culturas, tudo isso faz parte, e é por isso que é sempre interessante regressar a casa, pelo menos por uns tempos…

Tudo tem um preço, por isso tens saudades de algumas coisas – das pessoas, dos sítios, das rotinas, até mesmo da língua que te costumava deixar de cabelos em pé – mas nunca as deixas para trás, tornam-se apenas mais uma coisa que carregas contido todos os dias, onde quer que vás.

É uma lição difícil, nem sempre é fácil, mas aprendes a viver com a distância. Segues o teu caminho com a esperança que um dia as vossas histórias se cruzem novamente, e com a promessa que, se não podes ter toda a gente contigo a toda a hora, aproveitarás ao máximo cada momento que tenham juntos. 

Monday, September 01, 2014

Dziękuję bardzo Minsk Mazowiecki!
Po Polsku - Tutaj

In English - Here

Em Portugês - Aqui


Dziękuję Minsk Mazowiecki

Cześć wszystkim! Jeśli Was oznaczyłam, to oznacza, że należą Wam się specjalne podziękowania. Jeśli jesteście więc zbyt leniwi, żeby przeczytać to wszystko poniżej, po prostu znajdźcie swoje imię!

Mój EVS dobiega do końca. Po długiej drodze, która rozpoczęła się prawie 5 lat temu, przyszła pora powiedzieć do widzenia. Siedem ostatnich miesięcy były wspaniałe. Mogłabym powiedzieć, że EVS był wszystkim o czym marzyłam, ale skłamałabym, bo nie był... - prawdą jest, że było to o wiele więcej niż mogłabym sobie kiedykolwiek wymarzyć. Cieszę się, że to, żeby zostać wolontariuszem EVS w Mińsku zajęło mi tyle czasu, bo teraz jeszcze bardziej doceniam daną mi szansę.

Niemożliwym jest, aby wyliczyć wszystko, co tu zrobiłam i czego się nauczyłam podczas tego projektu. Mogę jednak bez wahania powiedzieć, że to była jedna z najlepszych rzeczy, która przydarzyła mi się w życiu. Nie zawsze było kolorowo, było wiele wzlotów i upadków, kroków w tył i wyzwań, ale czuję, że wyniosłam coś z każdej z tych sytuacji i mogę szczerze przyznać, że niewątpliwie tych pozytywnych rzeczy było więcej.

Miałam bardzo sprecyzowane cele jadąc na EVS i darzyłam ten projekt ogromnym szacunkiem. Dlatego też od początku ciężko pracowałam i dałam z siebie wszystko przez te 7 miesięcy. Wiem, że zasługujemy na uznanie dla naszej pracy. Jednakże zdaję sobie sprawę z tego, że pomimo naszych wysiłków, nie byłybyśmy w stanie zrobić tego wszystkiego bez wsparcia wielu osób. Dlatego tak ważne jest dla mnie, aby podziękować każdej osobie, która w jakikolwiek sposób pomogła mi podczas tego projektu.

Więc bez dalszego przeciągania, ogromne podziękowania dla:

Wolontariuszy krótkoterminowych – wasz przyjazd spowodował, że spojrzałyśmy na świat z innej perspektyw, pozwolił nam spojrzeć w przeszłość oraz zobaczyć jak daleko doszłyśmy.

Polskich wolontariuszy (młodych i jeszcze młodszych) – za pomoc i bycie “dostępnym”, za bycie chętnym i skorym do pomocy i za udział w naszych akacjach.

Personelu z biblioteki – za bycie niesamowicie otwartym i miłym dla nas. Szczególne podziękowania dla Asi i  Ani za zaangażowanie nas w pracę i zapewnienie przyjaznego środowiska.


Nauczycieli, którzy  zaprosili nas do swoich szkół – za “otwarcie drzwi do ich klas”, za zaufanie nam oraz danie możliwości poprowadzenia naszych warsztatów i zajęć z pełną dowolnością, ale także wsparciem.

Dyrektorów szkół – za wsparcie i docenienie naszej pracy.

Mentorów – moich i dziewczyn, niektórych bardziej obecnych, innych mniej, ale wszystkich niewiarygodnie pomocnych  i “dostępnych”, kiedy tylko była taka potrzeba.


Dzieci – małych i dużych, od maluchów po nastolatków za bycie otwartym, za dobre zachowanie, za stawianie przed nami wyzwań, za bycie szczęśliwym z powodu tego, że nas widzą, za przychodzenie na nasze zajęcia, za zainteresowanie i współpracę.

Sąsiadów z naszego budynku – których nauczyłyśmy, że miło jest powiedzieć “dzień dobry”, gdy spotykamy się  w windzie.

Pani pracującej w Tesco  - która zawsze próbowała rozmawiać z nami po angielsku (pomimo trudności) i  nawet nauczyła się paru słówek po hiszpańsku, żeby zrobić nas nas wrażenie.

Wszystkich pozostałych mieszkańców Mińska – za bycie niesamowicie entuzjastycznym za każdym razem, gdy udało nam się powiedzieć coś po polsku

Sean'a – z którym udało nam się wymienić wiele pomysłów i nauczyć nowych technik

Rodziców Elizy – za dostarczanie tego, co potrzebowałyśmy i za dzielenie się z nami polskimi tradycjami. Po prostu za bycie kochanym.

Przemka – za bycie naszym małym pomocnikiem i za spędzanie czasu z nami, za rozśmieszanie nas swoimi żartami i droczeniem się z Clare.

Mady i Clare – które dorosły i rozwinęły się dużo bardziej niż myślą. Za dzielnie pomysłów, chwil smutnych i chwil wesołych, wyzwań i sukcesów. Za bycie razem przez całe siedem miesięcy pomimo zmęczenia, tęsknoty za rodzinami i przyjaciółmi, a czasami silnej potrzeby przerwy, za podjęcie wyzwania dzielenia ze mną jednego mieszkania.

Raquel – za bycie “powiewem świeżości” i sprawienie, że to lato stało się weselsze, za przywiezienie namiastki domu do Mińska Mazowieckiego, za bycie oddanym i aktywnym, za to, że byłam dumna, że to ja zaprosiłam ją na ten projekt.

Mojej młodszej siostry i przyjaciół, który odwiedzili mnie tutaj – za pokonanie długiej drogi do Polski po prostu, żeby mnie zobaczyć, za bycie ciekawym świata , za zaangażowanie się w nasze szalone akcje, za bycie otwartym i wesołym , za bycie sobą.

Mojej rodziny i przyjaciół, którzy wprawdzie nie odwiedzili nie tu, ale byli wciąż na bieżąco – za oglądanie każdego z naszych vlogów, komentowanie każdego zdjęcia i za uwielbianie naszych “wieści z Polski”.

I oczywiście dla Elizy – której nie wiem nawet jak podziękować za to, że mogłam być częścią tego projektu. Dziękuję za dostrzeżenie we mnie potencjału 5 lat temu i za bycie wytrwałym w staraniu się, żeby ten projekt się odbył i żebym ja mogła wziąć w nim udział , za bycie najlepszym koordynatorem, ale najbardziej za bycie po prostu przyjacielem.


Dziękuję wam wszystkim, bo bez waszego wsparcia i zaufania moja przygoda w Mińsku nie mogłaby mieć miejsca. Jestem naprawdę wdzięczna za czas spędzony w Mińsku Mazowieckim i mogę tylko mieć nadzieję, że więcej ludzi będzie miało szansę doświadczyć tego niesamowitego i wyjątkowego przeżycia.

Thank you Minsk Mazowiecki

Hello everyone, if I tagged you, you have a special thanks below, so if you’re too lazy to read it all just go and find your name!


My EVS is finally coming to an end. After a long journey that started almost 5 year ago, it is now time to say goodbye. These past 7 months were simply amazing. I could say that this EVS was everything that I wished for, but I would be lying, because it wasn’t… truth is that it was so much more than I could ever dream of. I’m glad it took me all this time to become an EVS volunteer because I appreciated the opportunity I was being given so much more now.

It is impossible to put down in words everything I’ve done and learned with this project, but I can say without a doubt that this was one of the most complete experiences I’ve had in my life. It wasn’t all pretty colors and rainbows (pun intended), there were a lot of ups and downs, steps back and challenges, but I feel I’ve learned and grew with each of them, and I can honestly say that the balance is without a doubt positive.


I had very concrete goals for my EVS and I respect this project very much, so from the beginning I worked really hard give my best during this 7 months. I know we deserve credit for our work, however, I am humble enough to realize that despite all my effort, I wouldn’t have been able to do such job if I hadn’t had a favorable environment. That’s why it is so important for me to get a chance to properly thank to every single person that in some way helped me complete this program and go home with such a satisfactory feeling.

So, without further due, here it is. A big thank you to:

The EVS short term volunteers – your arrival made us see things from a different perspective, it allowed us to look back and see how far we’ve come.


The Polish volunteers (the young and the very young) – for all the help and availability, for being so excited and eager to help and join all our initiatives.

The library staff – for being so amazingly open and nice to us. Especially to Asia and Ania, for involving us and providing us such a warm environment to work in.

The teachers that invited us to their schools – for opening the doors to their classes. To trust us with their students and giving us the opportunity to run our workshops and activities with full freedom and support.

The schools’ directors – for being so supportive and appreciative of our work.

The mentor’s – mine and the girl’s, some more present than others, but all extremely helpful and available when requested.

The children – big and small, from toddlers to teenagers. For being so welcoming and well behaved. For challenging us, for being so happy to see us, for coming back to all our activities, for being interested and cooperative.

The neighbors in our building – to whom we taught it was nice to greet when meeting in the elevator.

The Tesco lady – that always tried to speak in English (even if she couldn’t), and even learned some words in Spanish to try to impress us.

All the other locals – for being so excited every time we said a word in polish.

Sean – with whom we manage to bounce many ideas and learn new techniques.

Eliza’s parents – for always having everything we needed and for sharing their polish traditions with us. Simply for being lovely.

Przemek – for being our little helper and hanging out with us. For making us laugh with his jokes and teasing Clare.

Mada and Clare – who grew up and developed so much more than they realize. For sharing ideas, dramas, challenges and successes. For sticking around for 7 whole months despite being tired, missing their friends and families or being desperate for a break sometimes. For facing with me the challenge of sharing a house.

Raquel – for being a breath of fresh air and make the summer brighter. For bringing me a little bit of that home feeling to Minsk Mazowiecki. For being dedicated and active, for making me proud to have invited her.

My little sister and my friends that visited – for coming all the way to Poland just to see me. For being curious and getting involved in our crazy ideas, for being open and fun, for being them.

My family and friends that didn’t visited but followed our journey closely – for watching each of our vlogs, comment each picture and love our updates.

And of course to Eliza – to whom I can’t even start to put in words how thankful I am to be part of this project. For seeing the potential in me 5 years ago and stick with the idea long enough to make it happen. For being the best coordinator, but most of all for being a friend.

Thank you to all of you because without your support and trust I wouldn’t have had this amazing experience. I’m really grateful for the time I spent in Minsk Mazowiecki and I can only hope that more people have the chance to experience this amazing and unique opportunity!
Obrigada Minsk Mazowiecki

Olá a todos, se vos mencionei é porque tenho um especial obrigada para vocês, por isso se forem demasiado preguiçosos para ler tudo simplesmente procurem o vosso nome!

O meu EVS está finalmente a chegar ao fim. Depois de uma longa jornada que começou há quase 5 anos atrás, chegou finalmente a hora de dizer adeus.

Estes últimos 7 meses foram simplesmente fantásticos. Podia dizer que este EVS foi tudo o que desejei, mas estaria a mentir, porque não foi… a verdade é que foi muito mais do que alguma vez poderia sonhar. Estou contente por ter demorado tanto tempo a realizar o meu desejo de fazer EVS porque agora apreciei ainda mais cada oportunidade que me foi dada.
É impossível pôr em palavras tudo o que fiz e aprendi com este projecto, mas posso dizer, sem dúvidas, que foi uma das experiências mais completas da minha vida. Não foi sempre um mar de rosas, houve muitos altos e baixos e desafios, mas sinto que aprendi e cresci com cada um deles e posso dizer com sinceridade que o balanço é muito positivo.

Tinha objectivos muito específicos para o meu EVS e respeitava já muito este prokecto, por isso desde o inicio que dei tudo de mim. Sei que merecemos crédito pelo nosso trabalho, contudo, admito também que apesar do meu esforço, nada disto teria sido possível se não tivéssemos um ambiente tão favorável e que nos permite-se brilhar. É por isso que é tão importante para mim ter um oportunidade de agradecer a cada pessoa que de uma forma ou de outra me ajudou a completar este programa e regressar a casa com um sentimento de missão cumprida.

Assim, sem mais demoras, aqui está. Um grande obrigada,

Aos voluntários de curta-duração – a vossa chegada fez-me ver tudo de uma perspectiva diferente, permitiu-nos ver o quão longe chegámos.

Aos voluntários polacos (aos jovens e aos muito jovens) – por toda a ajuda e disponibilidade, por estarem sempre tão contentes e entusiasmadas por participarem em todas as nossas iniciativas.

Ao pessoal da biblioteca – por serem tão abertos e simpáticos connosco. Principalmente à Asia e à Ania, por nos envolverem e criarem um ambiente tão bom para nós.

Aos professores que nos convidaram para as suas escolas – por nos abrirem as portas das suas aulas. Por nos confiarem os seus alunos e nos darem a oportunidade de desenvolver workshops e actividades com total liberdade e apoio.

Aos directores das escolas – por nos apoiarem e apreciarem o nosso trabalho.

Aos mentores – as minhas e aos dos outros, uns mais presentes que outros, mas todos extremamente prestáveis e disponíveis quando preciso.

Às crianças – grandes e pequenas, dos bebés aos adolescentes. Por nos receberem e se portarem tão bem. Por nos desafiarem, por ficarem sempre tão contentes por nos ver, por voltarem sempre para mais actividades, por serem interessados e cooperarem.

Aos vizinhos do nosso prédio – a quem ensinámos que é simpático dizer “bom dia” no elevador.

À empregada to supermercado – que tentava sempre falar inglês connosco (apesar de não saber), e ainda tentou aprendeu umas palavras em espanhol para nos impressionar.

À comunidade local – por fazerem uma festa tão grande cada vez que dizíamos uma palavra em polaco.

Ao Sean – com quem trocámos ideais e aprendemos novas técnicas.

Aos pais da Eliza – por terem sempre tudo o que precisávamos e por partilharem connosco as suas tradições polacas. Simplesmente por serem adoráveis.

Ao Przemek – por ser o nosso pequeno ajudante e passar tempo connosco. Por nos fazer rir com as suas piadas.

À Mada e à Clare – que cresceram e se desenvolveram muito mais do que conseguem ver. Por partilharem ideis, dramas, desafios e sucessos. Por aguentarem 7 meses apesar do cansaço, saudades ou vontade de ir de férias. Por enfrentarem comigo os desafios de partilhar uma casa,

À Raquel – por ser uma lufada de ar fresco e animar o verão. Por me trazer um pouco daquele sentimento de casa até Minsk Mazowiecki. Por ser dedicada e activa e me deixar orgulhosa por a ter convidado.

À minha patareca e às amigas que me visitaram – por viajarem até à Polónia só para me ver. Por serem curiosas e aceitarem participar nas nossas ideias malucas, por terem uma mente aberta e serem divertidas, por serem quem são.

À família e amigos que não visitaram mas seguiram de perto a nossa jornada – por verem os nossos vídeos, comentarem cada fotografia e adorarem cada update.

E claro, à Eliza – para quem nem tenho palavras suficientes para explicar o quão contente estou por fazer parte deste projecto. Por ver o meu potencial há 5 anos atrás e insistir na ideia até torna-la realidade. Por ser a melhor coordenadora, mas mais importante que isso, por ser uma amiga.


Obrigada a todos vocês porque sem o vosso apoio e confiança não teria tido esta experiência fantástica. Estou muito grata pelo tempo que passei em Minsk Mazowiecki e desejo apenas que mais pessoas possam experienciar esta oportunidade única e incrível.